Zgodovinsko jezikoslovje

Zgodovinsko jezikoslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: akad. red. prof. dr. Orešnik Janez, doc. dr. Currie Oliver, prof. dr. Marvin Derganc Tatjana

Vsebina

Problemi in metode zgodovinskega jezikoslovja. Glasovne spremembe (vrste, razmerje do zgradbe in funkcije, glasovni zakoni). Analogija (tipologija analogije, analogične spremembe).
Jeziki v stiku (izposojanje, narečja, koine, pidžin, kreolski jeziki).