Zvrstnost ruskega jezika za učitelje 1

Zvrstnost ruskega jezika za učitelje 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:90

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: lekt. Klemenčič Andreja, lekt. Komarova Tatjana, lekt. Spanring Poredoš Marina, lekt. Urbas Janja

Vsebina

A – Obravnavanje publicističnega jezika v okviru dveh večjih tematskih sklopov (politika, pravo). Posebna pozornost je namenjena jezikovnim posebnostim tega stila (deležja, deležniki, pasivne konstrukcije, zamenjava glagolov z zvezami glagola in samostalnika, uporaba nesestavljenega presežnika, aktualizacija fraz in pregovorov, istočasna uporaba pogovorne in visoke knjižne leksike, stalne besedne zveze, .....) in vsebini, ki posreduje informacijo o socialnopolitičnem in kulturnem življenju v današnji Rusiji.
B – Uvajanje v «oficialjno-delovoj stilj» z zgledi poslovnih dopisov. Pri slovničnih strukturah je poudarek na števnikih, rabi nedoločnika, »verigi« rodilnikov, predlogih in časovnih določilih, značilnih za to zvrst.
C – Branje in analiza odlomkov proznih del in poezije ruskih avtorjev 19.-21. st. sta poleg pojasnjevanja značilnih leksikalno-slovničnih aspektov (npr.: arhaičnih besed in konstrukcij, frazeoloških izrazov idr.) ter stilističnih sredstev, bistvenih za razumevanje vsebine odlomka, osredotočena na aktivno, ustvarjalno govorno dejavnost študenta in vodeno iskanje ustreznega pomena in smisla.