Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Razpis za ERASMUS+ študijske izmenjave 2023/24

Na spletni strani Mednarodne pisarne FF je objavljen Erasmus+ razpis za študijske izmenjave 2023/2024https://www.ff.uni-lj.si/studij/mednarodna-pisarna/erasmus

Na zgornji povezavi najdete tudi seznam pogodb (razdelek Pogodbe po oddelkih), ki jih imajo posamezni oddelki sklenjene s tujimi ustanovami in število mest, ki so na vsaki instituciji na voljo.  Za izmenjave prek našega oddelka pridejo v poštev zgolj institucije, s katerimi ima naš oddelek sklenjene pogodbe. Prijave za destinacije oddelkov, na katerih ne študirate, niso mogoče.

Na zgornji povezavi prav tako najdete razdelek Pogosta vprašanja in odgovori, kjer boste našli splošne in tudi nekoliko bolj specifične informacije o izmenjavi.

Mednarodna pisarna FF pripravlja informativni dan za zainteresirane študentke in študente, ki bo potekal v četrtek, 15. 12. 2022, s pričetkom ob 13.00. Informativni dan bo potekal na povezavi  https://uni-lj-si.zoom.us/j/97349979783, možen pa bo tudi ogled na Facebook profilu Mednarodne pisarne FF. Posnetek bo na voljo tudi za kasnejši ogled na spletni strani FF.

Oddelčna koordinatorka za odhodne mobilnosti na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko sem asist. dr. Anamarija Šporčič (anamarija.sporcic@ff.uni-lj.si). Zainteresirani anglisti in anglistke se prosim vpišite v e-učilnico Mednarodne izmenjave in prakse na Oddelku za anglistiko. V e-učilnici najdete vse potrebne splošne informacije glede izmenjav, v tem tednu pa bodo posodobljene tudi informacije glede razpisa za 2023/24 skupaj z navodili, obrazci ter možnostjo oddaje dokumentacije v e-učilnici. 

Rok za prijavo v VISu in oddajo prijave s prilogami v e-učilnico je do vključno četrtka, 19. 1. 2023!
 
Prijavna dokumentacija naj vsebuje:
- kopijo/sken fakultetne prijavnice (iz VISa);
- oddelčno prijavnico;
- motivacijsko pismo;
- poskusni študijski sporazum;
- ažurno potrdilo o opravljenih izpitih (če niso že del fakultetne prijavnice!);
- morebitna druga dokazila (znanje tujih jezikov ipd.).
 
Dvopredmetne študentke in študenti se prijavite na oddelku, na katerem nameravate na izmenjavi opraviti več obveznosti, lahko pa v času izmenjave seveda v tujini opravljate tudi obveznosti, ki nadomestijo tiste na drugem oddelku.
 
Merila za izbor na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko:
 
 1) Študijski uspeh (od 7 do 10 točk)

Upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko. Prijavijo se lahko vsi, ki imajo povprečje ocen najmanj 7.
 
2) Motivacijsko pismo (od 0 do 10 točk) 
Upošteva se motivacijsko pismo (v angleščini):
- motivacijsko pismo naj obsega najmanj eno in največ dve strani;
- ocenjujeta se vsebina (razlogi za prijavo na izbrano univerzo) in oblika (formalno pismo, ustrezen register, slovnica in besedišče);
- motivacijsko pismo oceni tričlanska komisija zaposlenih na Oddelku.
 
3) Poskusni študijski sporazum (od 0 do 10 točk)
Upošteva se ustreznost poskusnega študijskega sporazuma glede na zahteve programa Erasmus+ ter vsebino predmetnikov na domači in tuji univerzi. Študentke in študenti poskusni sporazum sestavijo na podlagi informacij, ki so na voljo v času prijave.

Skupno število vseh možnih točk: 30

Študent mora pod točko 1) doseči najmanj 7 točk, pod točkama 2) in 3) pa najmanj 5 točk. Minimalni pogoj za izbor je skupno doseženih vsaj 20 točk (65 %).


Če se na posamezno izmenjavo prijavi več kandidatov, kot je na voljo mest, najvišje število točk pa prejme več kot en kandidat, se upoštevajo naslednji dodatni kriteriji:
- znanje ustreznega tujega jezika (za države, kjer angleščina ni uradni jezik);
- letnik in smer študija (prednost imajo študenti in študentke višjih letnikov oz. stopenj in tisti pri katerih je izbira univerze povezana s študijsko smerjo);
- specifične značilnosti tuje institucije, za katero se je študent/ka prijavil/a (npr. teoretska usmeritev);
- mnenje lektorske skupine.

V primeru aktualnih ali preteklih disciplinskih kršitev, npr. plagiatorstva, navajanja neresničnih ali nepopolnih informacij, se prijava zavrne.
V primeru, da se študent/ka prijavlja za več univerz, se ocenjuje prijava za vsako univerzo posebej.

Splošni pogoji
-       študent/ka mora imeti v celotnem času študijske izmenjave aktiven status študenta na Filozofski fakulteti UL;
-       študent/ka mora biti v času študijske izmenjave vpisan/a najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija;
-       študent/ka mora imeti ob prijavi povprečje ocen na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko najmanj 7;
-       na razpis se ne morejo prijaviti študenti in študentke, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+;
-       študent/ka lahko na vsaki stopnji študija izkoristi do 12 mesecev mobilnosti v programu Erasmus+ (študijska izmenjava in/ali praksa) - v to obdobje je všteta tudi Mednarodna kreditna mobilnost KA1 107 z ne-evropskimi državami;
-       študenti in študentke, ki so v okviru iste študijske stopnje že bili na Erasmus oz. Erasmus+ izmenjavi ali praksi, lahko koristijo še razliko do skupno 12 mesecev (najkrajše trajanje študijske izmenjave je 3 mesece, prakse pa 2 meseca).

asist. dr. A. Šporčič

Notices

Change of Office Hours Jelena Filipović

Faculty of Arts

Participate in the student essay contest

Faculty of Arts

Participate in the student essay contest

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Philosophy

Change of Office Hours Ela Taniguchi