Oddelek za psihologijo

Oddelek za psihologijo

Klub alumnov Oddelka za psihologijo

O alumnih

Danes je pomembno, da se psihologi povezujemo, družimo, sodelujemo in izmenjujemo izkušnje. Hkrati je naša naloga, da prispevamo in oblikujemo ugled psihologa v družbi, promoviramo psihološko znanje ter s strokovno in laično javnostjo delimo izkušnje, ki jih pridobivamo pri delu.

Želimo si, da bi Klub alumnov Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani združeval, povezoval in spremljal vse generacije diplomantov Oddelka za psihologijo FF UL. V njem bomo našli svoje študijske kolege – starejše, ki so že vrsto let vpeti v delo na psihološkem ali drugih sorodnih področjih, in mlajše diplomante, ki trg dela šele spoznavajo. Namen Kluba alumnov je izmenjava informacij med diplomanti Oddelka, vzdrževanje obstoječih kolegialnih vezi in tkanje novih, pa tudi gradnja pripadnosti stroki in našim koreninam. Študij psihologije na Oddelku za psihologijo FF UL je bil naša odskočna deska v odraslost in poklic psihologa. Pomembno nas je oblikoval. Včasih se tega ne zavedamo, a brez njega bi bili drugačni. Če bi študirali drugje, bi svoje življenje gradili na drugačnih temeljih.

Vrednote Kluba alumnov Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani:

  • ohranjanje povezanosti in komunikacije med diplomanti Oddelka,
  • ohranjanje in negovanje pripadnosti Oddelku,
  • širitev in utrditev ugleda Oddelka doma in v tujini,
  • razvoj in promocija psiholoških spoznanj, pristopov in delovnih izkušenj diplomantov Oddelka,
  • prenos znanstvenih spoznanj v prakso ter prenos potreb iz prakse do zaposlenih na Oddelku,
  • aktivna vloga psihologov v družbi.

Kaj ponuja Klub alumnov?

  • povezovanje diplomantov Oddelka na rednih letnih srečanjih in ob drugih priložnostih,
  • izobraževalne delavnice, seminarje, okrogle mize, strokovna predavanja,
  • aktivno sodelovanje Kluba alumnov Oddelka za psihologijo FF UL s Filozofsko fakulteto (sodelovanje pri projektih, prenos izkušenj iz prakse v študijski proces).

Včlanitev v klub alumnov Univerze v Ljubljani

V klub alumnov se diplomanti in magistranti oddelka lahko včlanijo s spletno prijavo.

Srečanja alumnov se tipično odvijajo “doma”. Začnemo malo bolj resno in v skrbi za stalni strokovni razvoj v predavalnici 34, nato pa se za tekoče zadeve premaknemo nadstropje višje pred ali na oddelčni hodnik.

1. srečanje (10. 11. 2014) - PRIHAJAMO

Najprej so nadobudni študenti pripravili polurno predavanje “PRIHAJAMO – pogled študentov psihologije na prihodnost naše stroke”. Bilo je zanimivo, odprle so se razprave, druženje zatem pa je bilo nepozabno.

2. srečanje (2. 12. 2016) - IMAMO UGLED?

Naš kolega prof. dr. Mihael Kline nam je v predavanju “Ugled psihologov: znanstvena disciplina, stroka in posameznik” predstavil rezultate raziskave, ki je bila opravljena prav za namen srečanja alumnov, ter nam ponudil odgovore na naslednja vprašanja: Kakšen je doprinos znanosti, psihološke stroke in posameznika pri oblikovanju ugleda psihologa? Kako posamezniki gradimo svoj jaz in kako ga drugi opazijo, zaznavajo, presojajo? Čigava je odgovornost za oblikovanje ugleda? Druženje po predavanju je bilo nabito s čustvi, pozitivno energijo ter pravim psihološkim elanom.

3. srečanje (12. 11. 2018) - TO SMO MI

Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi različnih kateder na oddelku, saj se je oddelek v zadnjih letih precej pomladil. Predstavili smo naše pedagoške, raziskovalne in strokovne aktivnosti.

4. srečanje (11. 11. 2019) - IZGORETI ALI NE

Izr. prof. dr. Robert Masten je vodil pogovor s Tino Bončina, dr. med. in psihoterapevtko ter avtorico knjige “Izgorelost: si upate živeti drugače?”, izdane leta 2019. Govorila sta o izgorelosti, kako in zakaj nastane ter kako (dolgo) jo zdravimo, ter na splošno o spoprijemanju z obremenitvami v življenju. Poslušalcem sta ponudila tudi nekaj strategij za zdrav način bivanja brez izgorevanja.

Na srečanjih alumnov vsak najde nekaj zase. Poleg tega lahko poklepetamo s kolegi, ki jih že dolgo nismo videli. Zato upamo, da se naslednje leto spet vidimo. Vabljeni!

Na Oddelku spremljamo zaposlovanje diplomantov psihologije in stanje na trgu dela. Ugotavljamo, da je bilo na Zavodu za zaposlovanje leta 2018 prijavljenih 89 magistrov psihologije ter 48 univerzitetnih diplomiranih psihologov. Povprečen čas od prijave na Zavodu do zaposlitve pa je bil 4,1 meseca za magistre psihologije ter 9,3 za univerzitetne diplomirane psihologe. Pri tem nimamo podatka, kolikšen delež teh je zaključilo študij na našem Oddelku, koliko pa na Oddelku za psihologijo Univerze v Mariboru. Večina prvih zaposlitev psihologov (prek 90 %) je sklenjena za določen čas, med prvimi prevladujejo zaposlitve v šolstvu (35 %), zdravstvu (25 %), na področju dela in organizacije (17 %), v nevladnih organizacijah (9 %) in na področju raziskovanja (7 %). Za nedoločen čas so v glavnem zaposleni v zdravstvu (33 %), šolstvu (29 %), na področju dela in organizacije (18 %), v raziskovanju (9 %) in nevladnih organizacijah (8 %).

Redno spremljamo tudi zaposlitvene oglase, v katerih iščejo psihologe, o katerih obveščamo prek 550 zainteresiranih posameznikov.

Kontakt

Dr. Melita Puklek Levpušček, koordinatorica Kluba alumnov
Oddelek za psihologijo
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
e-pošta: Melita.PuklekLevpuscek@ff.uni-lj.si

 

Staff