Oddelek za psihologijo

Oddelek za psihologijo

Katedre in službe na Oddelku za psihologijo

Delo na Oddelku za psihologijo je organizirano v aktivnosti več kateder in služb. Sedem kateder na Oddelku za psihologijo predstavlja organizacijske in vsebinske enote oddelka.

Katedra za občo psihologijo

 • prof. dr. Darja Kobal Grum
 • prof. dr. Grega Repovš (vodja katedre)
 • prof. dr. Andreja Avsec
 • doc. dr. Gaja Zager Kocjan
 • doc. dr. Jure Demšar
 • doc. dr. Anka Slana Ozimič, raziskovalka
 • asist. Andraž Matkovič, raziskovalec
 • asist. Nina Purg,  raziskovalka
 • asist. Lara Oblak, mlada raziskovalka
 • Aleksij Kraljič, raziskovalec

Katedra za razvojno psihologijo

 • prof. dr. Maja Zupančič (vodja katedre)
 • prof. dr. Matija Svetina
 • izr. prof. dr. Urška Fekonja
 • doc. dr. Kaja Hacin Beyazoglu
 • asist. Živa Manja Petrovec
 • asist. Nika Pogorelc Jesih

Katedra za socialno psihologijo

 • prof. ddr. Velko S. Rus (vodja katedre)
 • doc. dr. Žan Lep
 • asist. dr. Renata Marčič

Katedra za psihološko metodologijo

 • prof. dr. Valentin Bucik
 • prof. dr. Anja Podlesek (vodja katedre)
 • izr. prof. dr. Gregor Sočan
 • doc. dr. Luka Komidar
 • asist. Lea Alič, mlada raziskovalka
 • asist. Ana Šemrov
 • asist. Taja Vidonja, mlada raziskovalka

Katedra za pedagoško psihologijo

 • prof. dr. Sonja Pečjak
 • prof. dr. Cirila Peklaj (vodja katedre)
 • prof. dr. Melita Puklek Levpušček
 • doc. dr. Katja Depolli Steiner
 • doc. dr. Tina Pirc

Katedra za klinično psihologijo in psihoterapijo

 • izr. prof. dr. Robert Masten
 • prof. dr. Gregor Žvelc (vodja katedre)
 • asist. dr. Tanja Šraj Lebar
 • asist. Mark Floyd Bračič

Katedra za psihologijo dela in organizacije

 • prof. dr. Eva Boštjančič
 • doc. dr. Katarina Babnik (vodja katedre)
 • doc. dr. Boštjan Bajec

Spletne strani katedre.

Druge enote Oddelka za psihologijo

Poleg kateder so enote Oddelka tudi:

 

Staff