Studijski programi druge stopnje

Akreditiranost programa

Nacionalna akreditacija programa

Študijski program druge stopnje Psihologija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2008 potrdila Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

Skladnost programa z zahtevami za pridobitev certifikata EuroPsy

Slovenski Nacionalni odbor za podeljevanje certifikata EuroPsy je program 2. stopnje Psihologija Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani potrdil kot skladen s standardi za izobraževanje psihologov. Naziv “magister/-ica psihologije” omogoča pridobitev EuroPsy - evropskega certifikata iz psihologije.

Več informacij o certifikatu na www.europsy.si