Oddelek za psihologijo

Oddelek za psihologijo

Mednarodne izmenjave na Oddelku za psihologijo

Mednarodne izmenjave 

Koordinatorica za mednarodno izmenjavo: asist. dr. Renata Marčič

Osnovne informacije glede študijske izmenjave si preberite na spletni strani Mednarodne pisarne FF.

Za potrebe mednarodne mobilnosti študentov na Oddelku za psihologijo je bila ustvarjena e-učilnica (Predmet: Mednarodna mobilnost študentov Oddelka za psihologijo (uni-lj.si)). Tam lahko sledite obvestilom, dobite pomembne datoteke ali si izmenjujete informacije s kolegi. Vse, ki  vas zanima mednarodna mobilnost ali pa bi pri tem radi pomagali kolegom z lastnimi izkušnjami, vabim, da se vpišete.

Natančnejša navodila glede oblikovanja študijskega sporazuma na Oddelku za psihologijo dobite v spodnjem zavihku Študijski sporazum.

Na spletni strani Mednarodne pisarne Filozofske fakultete (Erasmus | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si)) je objavljen razpis za študijske izmenjave Erasmus+ za študijsko leto 2024/2025, kjer dobite vsa navodila za prijavo.

Prijavnico (z ocenami) ter motivacijsko pismo mi do 15. 1. 2024 oddate v e-učilnici Mednarodna mobilnost študentov Oddelka za psihologijo (Predmet: Mednarodna mobilnost študentov Oddelka za psihologijo (uni-lj.si)) ali preko e-pošte (psy.international@gmail.com), če se ne želite prijaviti v e-učilnico.

asist. dr. Renata Marčič, koordinatorica mednarodnih izmenjav

Navodila za oblikovanje študijskega sporazuma:

Ko ste sprejeti na izmenjavo, lahko začnete s pripravo Študijskega sporazuma. Predmet na tuji instituciji se prizna v celoti, če je vsebina predmeta vsaj v 50 % skladna z vsebino predmeta na domači instituciji. Najprej preverite vsebino domačega predmeta, ki bi ga morali opraviti v času izmenjave, in v tujini poiščite predloge predmetov, ki bi po vsebini lahko bili skladni z domačim predmetom. Zapišite jih v Obrazec za preverjanje skladnosti, da preverimo, v kolikšni meri se predmet v tujini sklada z domačim predmetom. Na obrazec zapišite tudi predmete, ki jih boste uveljavljali kot izbirne predmete (strokovni izbirni predmeti oz. modul ter zunanji oz. splošni izbirni predmet), čeprav se pri njih skladnosti ne bo preverjalo, saj si lahko v tujini izberete katerekoli predmete, ki jih še niste opravljali doma, neodvisno od izbirnih predmetov, ki bi jih poslušali doma. Za priznavanje predmetov v okviru Izbirnega strokovnega modula ni potrebno, da so iz istega področja.

Izpolnjeno tabelo in predlog študijskega sporazuma mi pošljite na renata.marcic@ff.uni-lj.si. Ko se uskladimo glede predmetov, vam pošljem podpisan študijski sporazum.

  • Ko ima študent potrdilo o pridobljenih ocenah na tuji instituciji (Transcript of records), izpolni Potrdilo o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti.
  • Ker je ocene, pridobljene v tujini, običajno potrebno pretvoriti v naše, lahko to stori študent sam ali pa pusti ta stolpec prazen in ga izpolnita skupaj s koordinatorico za mednarodno izmenjavo. Pri pretvorbi ocen se upošteva morebitne predloge pretvorb, ki jih tuja institucija zapiše na potrdilo o ocenah. Če predloga pretvorb ocen v potrdilu o ocenah ni, se upošteva tabelo za pretvorbo ocen, ki jo najdete na dnu te strani.
  • Študent natisne izpolnjen obrazec, ga podpiše in prinese v pregled in potrditev koordinatorici za mednarodno izmenjavo. Poleg Potrdila o priznavanju v tujini opravljenih obveznostih mora prinesti še Študijski sporazum, Spremembe v študijskem sporazumu in Potrdilo o ocenah (Transcript of records).
  • Študent vse dokumente nese v tajništvo, kjer se ocene vnesejo v VIS, on pa dobi zaznamek tajništva o vnosu.
  • Potrdilo o v tujini opravljenih obveznostih z vsemi podpisi naloži v spletno prijavo za Erasmus+ finančno pomoč.

Staff