Oddelek za psihologijo

Oddelek za psihologijo

Tekoče raziskave na Oddelku za psihologijo

Tekoče raziskave na oddelku

Vabilo k sodelovanju v raziskavi o doživljanju in učinkih COVID-19

Kako se počutite v času krize? S kakšnimi izzivi se srečujete? Kako vidite svoje mesto v svetu? Zaznavate kakšne spremembe v svoji pozornosti ali spominu?

Vabiva vas k sodelovanju v mednarodni raziskavi o čustvih, razpoloženjih, težavah, dojemanju smisla življenja in zaznanih spremembah v miselnih procesih, s katerimi se srečujete med pandemijo COVID-19. V 20-minutni anketi boste prispevali k razumevanju družbenih in psiholoških odzivov v različnih državah na krizo, ki smo ji priča. Dostop do raziskave: https://www.1ka.si/a/270817

Vojko Kavčič, Mednarodni Inštitut za Aplikativno Gerontologijo, Ljubljana, in Institute of Gerontology, Wayne State University, Detroit, ZDA
Anja Podlesek, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

… v okviru raziskovalnega programa P5―0110 Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognicije

Spletna stran programa

Predstavitev programa

Samoregulacija emocij in kognitivni nadzor
Cilj: preučiti, kakšen je pomen obvladovanja čustev pri reševanju nekega miselnega problema oz. pri kognitivnem nadzoru.
Kontaktna oseba: red. prof. dr. Darja Kobal Grum

Emocionalni temelji kognitivnega nadzora
Cilj: identificirati temeljna čustva, ki tvorijo podlago za (ne)uspešen kognitivni nadzor
Kontaktna oseba: red. prof. dr. Darja Kobal Grum

Vpliv žvečenja na dosežke na kognitivnih testih
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek

Razvoj in validacija računalniških nalog za merjenje različnih kognitivnih funkcij
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek
TRENUTNO IŠČEMO INTERESENTA ZA VALIDACIJO NOVO RAZVITE KOGNITIVNE IGRE. VABLJENI!

Dejavniki dosežkov v igrificiranih testih za merjenje posameznih izvršilnih funkcij (študent izbere eno):

  • posodabljanja informacij
  • inhibicije
  • preklapljanja
  • načrtovanja

Cilj: preučiti, kako so z dosežki udeležencev in merskimi značilnostmi kognitivnih testov povezane različne spremenljivke, npr. osebnostne dimenzije in druge osebne značilnosti (vestnost, nevroticizem, predhodne izkušnje s podobnimi nalogami ali igranjem videoiger), značilnosti nalog (enojne vs. dvojne naloge; naloge z omejenim časovnim obsegom vs. naloge brez časovne omejitve), drugih situacijskih dejavnikov (npr. testne situacije, navodil, povratne informacije).
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek ali doc. dr. Luka Komidar

Preučevanje spreminjanja strategij reševanja izbranega kognitivnega testa (npr. n-nazaj) ob večkratni izpostavljenosti testni situaciji
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek

Razvoj pripomočka za merjenje ustvarjalnosti
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek ali red. prof. dr. Valentin Bucik

Razvoj multifaktorske baterije testov za merjenje inteligentnosti pri otrocih in mladostnikih
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek

Ustvarjalnost in fleksibilnost mišljenja
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Andreja Avsec

Preverjanje učinkovitosti različnih vrst kognitivnih treningov
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Anja Podlesek ali doc. dr. Luka Komidar

Povezanost kognitivnega nadzora z velikimi petimi dimenzijami osebnosti
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Andreja Avsec

Laboratorij za kognitivno nevroznanost

Predstavitev laboratorija

V okviru Laboratorija za kognitivno nevroznanost tečejo naslednji raziskovalni projekti.

  • Raziskovalni program: Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni (ARRS P3-0338, 1.7.2004 – 31.12. 2025)
  • Raziskovalni projekt: Connectome Coordination Facility (NIH, 15.4.2020 – 31.1.2024)
  • Temeljni raziskovalni projekt: Razstavljanje kognicije: Mehanizmi in reprezentacije delovnega spomina (ARRS J3-9264, 1.7.2018 – 30.6.2021)

Staff