Oddelek za psihologijo

Oddelek za psihologijo

Rostoharjevi dnevi

Rostoharjevi dnevi

Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vsaki dve leti organizira srečanje Rostoharjevi dnevi.

Rostoharjevi dnevi so namenjeni slovenskim psihologom, raziskovalcem in študentom psihologije, izmenjavi raziskovalnih izkušenj, novih znanstvenih spoznanj, predstavitvi tekočih in preteklih raziskovalnih projektov psihologov in študentov psihologije ter povezovanju raziskovalcev na področju psihologije znotraj Slovenije.

4. Rostoharjevi dnevi

Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vabi k aktivni udeležbi na srečanju Rostoharjevi dnevi 2020: Psihološki pogledi na pandemijo COVID-19, ki bo preko spleta (preko aplikacije Zoom) potekalo 24. in 25. septembra 2020. Povezava za udeležbo na konferenci bo objavljena po zaključku prijav in prijavljenim posredovana tudi po e-pošti.

Letošnji Rostoharjevi dnevi so namenjeni slovenskim psihologom in strokovnjakom s sorodnih področij, študentom psihologije ter širši javnosti, da si izmenjajo raziskovalne izkušnje in nova spoznanja, obnovijo spomine na stara in sklenejo nova raziskovalna partnerstva ter se seznanijo z izsledki raziskav in s primeri dobrih praks pri soočanju z izzivi, ki jih prinaša izbruh COVID-19.

Na srečanje tako vabimo slovenske raziskovalce, ki so raziskovalno naslovili izbruh koronavirusne bolezni, da predstavijo svoje izsledke ter s poslušalci delijo uvide, ki so lahko koristni pri prihodnjem spopadanju z izzivi, ki jih izbruh prinaša.

Vse sodelujoče avtorje vabimo tudi k oddaji krajših prispevkov, ki bodo objavljeni v zborniku srečanja. Navodila za pripravo in oddajo prispevkov so dostopna TUKAJ.

Udeležba je brez kotizacije.

Z vprašanji se lahko obrnete na vodji programskega in organizacijskega odbora asist. Kajo Hacin Beyazoglu in asist. Žana Lepa.

Program srečanja

četrtek, 24. 9. 2020 Predstavitve znanstvenoraziskovalnih prispevkov
13.00—14.00 Stres v času epidemije
   
  Družba v času epidemije
   
14.30—15.30 Posameznik v času epidemije
   
  Skrbi in izzivi v času epidemije
   
16.00—17.00 Delo v času epidemije
   
  Šolanje in izzivi v času epidemije

petek, 25. 9. 2020

Izmenjava dobrih praks s strokovnjaki
13.00—14.00 Dobre prakse dela in sodelovanja v delovnih organizacijah v času epidemije COVID-19: kaj smo se naučili v času epidemije in po njej?
   
14.30—15.30 Izzivi šolskega svetovalnega dela in poučevanja psihologije v času epidemije COVID-19
   
16.00—17.00 Pandemija in duševno zdravje
   

Podrobnejši program srečanja in povzetki predstavitev so na voljo v PROGRAMSKI KNJIŽICI.

Pomembni datumi:

Rok za prijavo in oddajo povzetkov (aktivna udeležba): 24. avgust 2020
Prejem obvestil o sprejemu prijave: 31. avgust 2020
Rok za oddajo prispevkov: 10. september 2020
Rok za odgovor na recenzijo prispevkov: 20. september 2020
Rok za prijavo na srečanje (udeleženci): 20. september 2020

Prijava na srečanje (aktivna udeležba)

Vse avtorje, ki želijo sodelovati s predstavitvijo svojega raziskovalnega prispevka, vabimo, da nam to do 24. avgusta 2020 sporočijo preko povezave

V prijavi naj avtorji navedejo naslov prispevka, imena ter ustanove (so)avtorjev ter kratek povzetek prispevka (do 120 besed). Povzetke sprejetih prispevkov bomo že pred srečanjem objavili na spletnih straneh oddelka ter na naši strani na Facebooku.

Za lažjo organizacijo dela avtorje prosimo, naj že ob prijavi sporočijo, ali bi želeli svoj prispevek objaviti v zborniku srečanja.

Priprava in oddaja prispevkov za zbornik srečanja

Vse sodelujoče avtorje vabimo tudi k oddaji krajših prispevkov, ki bodo recenzirani in objavljeni v zborniku srečanja. Navodila za pripravo in oddajo prispevkov so dostopna TUKAJ.

Želimo si, da bi zbornik objavili že v času srečanja in da bi bil ta uporaben za kar najširši krog bralcev, zato vas prosimo za razumevanje ob krajših rokih za oddajo.

Prijava na srečanje (udeleženci)

Udeležba na srečanju je brezplačna, vseeno pa vas za lažje načrtovanje spletne konference prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 20. septembra 2020 na povezavi.

Spletne povezave do posameznih sekcij in okroglih miz v aplikaciji Zoom so dostopne v tem dokumentu.

3. Rostoharjevi dnevi (2016)

Za nami so 3. Rostoharjevi dnevi, ki so potekali od 2. do 3. decembra 2016 na FFUL. Z njimi smo obeležili 50. obletnico smrti dr. Mihajla Rostoharja.

Zbornik povzetkov prispevkov na srečanju 3. Rostoharjevi dnevi

2. Rostoharjevi dnevi (2014)

Za nami so 2. Rostoharjevi dnevi, ki so potekali od 14. do 15. novembra 2014 na FFUL.

Zbornik povzetkov prispevkov na srečanju 2. Rostoharjevi dnevi

Rostoharjeva zbirka

S te strani si lahko pretočite zbornik Rostoharjevih dni Pogledi psihologije na učinkovitost.

Staff