Oddelek za psihologijo

Oddelek za psihologijo

Psihodiagnostična sredstva v slovenskem jeziku

Psihodiagnostična sredstva v slovenskem jeziku

Na oddelku za psihologijo za potrebe raziskovanja in pedagoške potrebe s študenti sestavljamo nove vprašalnike ter prevajamo in prirejamo vprašalnike, da jih lahko uporabimo na slovenskih udeležencih. Na dnu te strani je seznam vprašalnikov, ki smo jih na oddelku prevedli/priredili.

Na seznamu je večina vprašalnikov, ki so jih študenti in profesorji prevedli/priredili v zadnjih 10 letih. Če je na seznamu napisano, da oddelek ima vprašalnik, lahko zaprosite zanj. Če je napisano, da ga oddelek nima, se lahko obrnete na avtorja prevoda, ki je naveden v seznamu. Seznam še popravljamo in dopolnjujemo, kar pomeni, da ima napake. Npr. lahko je napisano v seznamu, da vprašalnik imamo na oddelku, pa ga v resnici nimamo, da je vprašalnik prosto dostopen, pa je v resnici plačljiv…

Večina vprašalnikov, ki so na seznamu, je v angleškem jeziku prosto dostopnih za raziskovalne in pedagoške namene, vendar vseeno za vsak vprašalnik preverite pri avtorju izvirnika, ali je temu res tako.

Pri nekaterih vprašalnikih je napisano, da so plačljivi. To pomeni, da morate najprej urediti plačilo z avtorjem (založbo) originalne oblike vprašalnika. Podatke o avtorju oz. založbi, ki je izdala vprašalnik, boste morali sami najti. V pomoč vam bo originalna referenca vprašalnika, ki je navedena v seznamu.

Vprašalniki so prvenstveno namenjeni psihologom, ki so usposobljeni za njihovo uporabo in predvsem interpretacijo rezultatov, študentom psihologije in drugim študentom pod mentorstvom psihologa.

V zvezi z odgovorno uporabo psihodiagnostičnih sredstev podajamo izvleček iz kodeksa poklicne etike psihologov Slovenije:

  • 1. člen: Psiholog je dolžan zagotoviti, da se s psihodiagnostičnimi sredstvi ravna tako kot z gradivi zaupne narave. Psihodiagnostična sredstva in druge pripomočke za delo mora skrbno shraniti v psihološki arhiv.
  • 2.člen: Psiholog je v celoti in edini odgovoren za vsako povzročeno škodo ali kršitev obveznosti, ki bi nastala zaradi nepravilnega in malomarnega uporabljanja psihodiagnostičnih sredstev in podatkov, ki jih je dobil z njihovo pomočjo.
  • 3. člen: Psiholog pri svojem strokovnem delu uporablja kakovostna psihodiagnostična sredstva, katerih lastnosti ustrezajo standardom za izdelavo, uporabo in vrednotenje psiholoških testov ter drugih psiholoških merskih inštrumentov in standardom za prevajanje in priredbo psiholoških testov iz enega jezikovnega in kulturnega okolja v drugega.
  • 4. člen: Psiholog skuša vedno izbrati najustreznejša psihodiagnostična sredstva, ki zadostijo cilju, kateremu so namenjena in ki so primerni za ciljno skupino ali posameznika, pri katerih želi ta sredstva uporabiti. Vedno najprej natančno opredeli namen uporabe določenih psihodiagnostičnih sredstev.
  • 5. člen: Psiholog se zaveda, da z napačnim ravnanjem s psihodiagnostičnimi sredstvi (pri administriranju, vrednotenju in interpretaciji rezultatov) lahko povzroči nepopravljivo škodo posamezniku, stroki ali družbi.

Pogoj za pridobitev vprašalnikov je urejeno letno članstvo v knjižnici Oddelka za psihologijo, saj knjižnica ureja seznam vprašalnikov. Več o možnostih vpisa si preberite na spletni strani Osrednje humanistične knjižnice.

Tukaj lahko izpolnite zahtevek za pridobitev vprašalnikov.

Staff