Predavanje izr. prof. dr. Gorana Kardaša: Izvori in interpretacije budističnega nauka o dveh resnicah

Vabljeni na predavanje izr. prof. dr. Gorana Kardaša z Oddelka za filozofijo in Oddelka za indologijo Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu z naslovom Izvori in interpretacije budističnega nauka o dveh resnicah, ki bo potekal v sredo, 21. 12. 2022, ob 11.20 uri v predavalnici 325. Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.

Povzetek predavanja

Nauk o dveh resnicah (satyadvaya), tj. konvencionalni (saṃvṛti) in absolutni (paramārtha), svojega izvora nima v zgodnjih Buddhovih govorih in filozofskih tekstih abhidhamma, ampak postane pomemben segment budistične filozofije v postkanoničnem obdobju, zlasti kot hermenevtična metoda razlikovanja med posrednim in neposrednim pomenom Buddhovih besed. Nekatere budistične šole, npr. sarvāstivāda, so nauk privzele kot osnovo ontološkega razlikovanja med relativnim in brezpogojnim načinom obstoja stvari v svetu, medtem ko ga je šola budizma mahāyāna, znana kot madhyamaka, interpretirala v smislu razmejevanja med konvencionalno resnico kot jezikovno-mentalno formo in absolutno resnico kot nepojmovnim izkustvom, tj. uvidom v naravo sveta, kakršna zares je.

V organizaciji Oddelka za filozofijo Filozofske fakultete, raziskovalnega projekta Towards a History of Comparative Literature in a Global Perspective: Matija Murko and his International Collaborators (ARRS, J6-4620) in Inštituta za študije meništva in kontemplativne znanosti

Vabilo

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon