Konferenca Slovenski prevodni dialogi s tujino: Zgodovina slovenskega literarnega prevoda

Vabimo vas na konferenco, ki bo potekala 27. in 28. 6. 2023 v prostorih ZRC SAZU in bo posvečena izdaji monografije Zgodovina slovenskega literarnega prevoda. Monografija (izd. Cankarjeva založba in Znanstvena založba Filozofske fakultete) povzema raziskave 64 avtorjev (od tega jih je 35 s Filozofske fakultete, in sicer z 10 različnih oddelkov) in v dveh zvezkih osvetljuje vlogo prevoda v razvoju slovenske literature, jezika in kulture, proučuje povezave med slovensko kulturo in tujimi kulturami ter tako prispeva k vidnosti in prepoznavnosti literarnih prevajalcev. Monografija predstavlja rezultate večletnega raziskovanja največjih slovenskih in zamejskih strokovnjakov na področju prevodoslovja, literature, literarne zgodovine, založniških ved in zgodovine prevajanja religioznih besedil na Slovenskem. Je prvo tako obsežno in pregledno delo v slovenskem prostoru, ki osvetljuje pomen literarnega prevoda na razvoj slovenske kulture in slovenske identitete in obenem prikaže pomemben prispevek literarnih prevajalcev k razvoju in odprtosti slovenske družbe. Na konferenci bo aktivno sodelovalo 40 avtorjev poglavij, ki bodo s samostojnimi referati ali v okviru okroglih miz spregovorili o tematiki, ki so jo predstavili v svojih poglavjih.

Program konference je objavljen na spletni strani projekta (zavihek novice).

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon