Simpozij Spoznavanje skozi perspektive v džainistični filozofiji: zgodovinski pristopi

Oddelek za azijske študije Filozofske fakultete v sodelovanju z Univerzo v Birminghamu in Univerzo v Kaliforniji, Riverside organizira simpozij raziskovalne skupine za džainistično filozofijo z naslovom Spoznavanje skozi perspektive v džainistični filozofiji: zgodovinski pristopi / Knowing Through Perspectives in Jain Philosophy: Historical Approaches.

Simpozij se osredotoča na džainistično doktrino o ne-enostranskosti, po kateri je resničnost večplastna in je ni mogoče zajeti z ene same perspektive. Predstavitve na simpoziju bodo obravnavale ne-enostranskost v različnih džainističnih besedilih in kontekstih ter pokazale kompleksnost doktrine v zgodovini džainistične filozofije in nove prispevke džainistov k filozofskim razpravam v Južni Aziji.

Simpozij bo potekal 28. avgusta 2023 med 9. in 16.20 uro v Modri sobi na Filozofski fakulteti.

Organizatorji: Univerza v Ljubljani (Oddelek za azijske študije), Univerza v Birminghamu (Oddelek za teologijo in religijo), Univerza v Kaliforniji, Riverside (Oddelek za študij religije)

Pokrovitelj: Shrimad Rajchandra Endowed Chair in Jain Studies, University of California, Riverside

Simpozij bo potekal v angleškem jeziku.

Program

Letak

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon