Mesec prostora na Oddelku za geografijo

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete vabi na Mesec prostora, ki bo letos potekal 21. oktobra 2020, od 9.30 do 13.00 ure pod naslovom Geografski pogledi na razvrednoten prostor v Sloveniji.

Namen letošnjega strokovnega srečanja je predstaviti dosedanji geografski prispevek k obravnavi razvrednotenega prostora: rezultate ažuriranja baze funkcionalno degradiranih območij v letu 2020, različne geografske pristope k proučevanju problematike razvrednotenih območij ter povezati deležnike nacionalne, regionalne in najnižje, lokalne ravni, ki sooblikujejo in usmerjajo razvoj prostora in so uporabniki podatkov in rezultatov raziskovanj razvrednotenega prostora v Sloveniji.

Dogodek bo potekal v sredo, 21. oktobra 2020, od 9.30 dalje prek spleta (zoom spletna konferenca).

Vabilo s programom dogodka je dostopno na tej povezavi.

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon