Oddelek za psihologijo

Oddelek za psihologijo

Laboratorij za kognitivno nevroznanost

Oddelek za psihologijo, Univerza v Ljubljani

Laboratorij za kognitivno nevroznanost

Laboratorij za kognitivno nevroznanost je znanstveno-raziskovalni laboratorij, ki teče pod vodstvom prof. dr. Grege Repovša. Laboratorij se posveča naslavljanju vprašanj vezanih na osnovne procese človeške kognicije, razvoju raziskovalnih in diagnostičnih orodij in instrumentov ter oblikovanju temeljnih podpornih storitev za raziskovanje na področju kognitivne nevroznanosti.

Laboratorij deluje na Oddelku za psihologijo Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Inštitutom za klinično nevrofiziologijo in Kliničnim oddelkom za bolezni živčevja Nevrološke klinike Kliničnega centra v Ljubljani, Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana, Centrom za klinično fiziologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Laboratorijem za kognitivno modeliranje Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Laboratorij tesno sodeluje tudi z mednarodnimi partnerji, Oddelkom za nevrokognicijo, nevroračunstvo in nevrogenetiko (N3) na Oddelku za psihiatrijo na Univerzi Yale, Cole laboratorijem za nevroznanost na Centru za molekularno in vedenjsko nevroznanost pri Rutgers Univerzi–Newark ter z Mallinckrodt inštitutom za radiologijo Medicinske fakultete Washington univerze v Saint Louisu.

V laboratoriju delujejo podiplomski in dodiplomski študentje psihologije, v njegovo delo pa se vključujejo tudi sodelavci s podobnimi raziskovalnimi interesi z drugih organizacij. Delo v laboratoriju poteka s pomočjo računalniških postaj za vedenjske preizkušnje in sledilca očesnih gibov na Oddelku za psihologijo, mnogokanalnega EEG sistema na Oddelku za psihologijo ter s pomočjo MR tomografa, ki obratuje v okviru Centra za klinično fiziologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Analitično delo podpira strežnik s sodobno programsko opremo za statistične analize, obdelavo EEG in fMRI podatkov ter računsko modeliranje.

Laboratorij ponuja raznolike možnosti za sodelovanje tako zaintesiranim študentom kot širši javnosti. Podrobnejše informacije so dostopne na spletišču Laboratorija za kognitivno nevroznanost

Sodelavke in sodelavci oddelka