Britanska poezija 20. stoletja

Britanska poezija 20. stoletja

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Čerče Danica

Obravnava začetkov modernizma v britanski poeziji in njegov razvoj v prvi polovici 20. stoletja

Analiza povezav med pesniško obliko in pesniškim jezikom ter spreminjajočimi se koncepti kulturne, nacionalne in spolne identitete v obdobju po 2. svetovni vojni

Proučevanje vzrokov in mehanizmov aktivnega vključevanja britanske poezije v redefiniranje spremenjenih družbeno-kulturnih razmer med obema vojnama ter po letu 1945

Pregled nad vplivi vizualnih umetnosti na razvoj britanske poezije zlasti na začetku 20. stoletja, vključujoč nova spoznanja na področjih psihologije, filozofije in estetike

Spoznavanje medbesedilnih in zunajbesedilnih okoliščin ter njihovih učinkov na recepcijo umetnostnih besedil

• Wheatley, David. 2014. Contemporary British Poetry: Reader's Guide to Essential Criticism. Bedford/St.Martin's: Red Globe Press.
• Krevel, M. and U. Mozetic. 2012. Miracles of Rare Device: English Verse from the Elizabethans to the Moderns. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
• O'Neill, M. and M. Callaghan, eds.. 2011. Twentieth-Century British and Irish Poetry: Hardy to Mahon. Oxford: Willey-Blackwell.
• Day, R. 1997. British Poetry from the 1950s to the 1990s: Politics and Art. Houndmills, London: Macmillan.
• Jurak, M. 1995. English Poetry. Ljubljana: DZS.