Oddelek za psihologijo

Oddelek za psihologijo

Zaposleni in sodelavci Oddelka za psihologijo

Delo Oddelka za psihologijo soustvarjajo zaposleni pedagoški in strokovni delavci na Oddelku za psihologijo.

Marjan Bilban
doktor znanosti, redni profesor
soba: Zavod za varstvo pri delu
telefon: +386 1 585 51 06
e-pošta: marjan.bilban@zvd.si

Kristina Egumenovska
doktorica znanosti, docentka za občo psihologijo
e-pošta: egumenovskak@ff.uni-lj.si

Monika Govekar Okoliš
soba: Filozofska fakulteta, UL
e-pošta: monika.govekar-okolis@guest.arnes.si

Katja Jeznik
doktorica znanosti, asistentka
soba: 416
telefon: +386 1 241 1142
e-pošta: katja.jeznik@ff.uni-lj.si

Marko Kreft
doktor znanosti, redni profesor za fiziologijo živali
soba: Biotehniška fakulteta, UL
telefon: +386 1 320 33 16
e-pošta: marko.kreft@bf.uni-lj.si

Robi Kroflič
soba: Filozofska fakulteta, UL
e-pošta: robi.kroflic@guest.arnes.si

Zvezdan Pirtošek
soba: Inštitut za klinično nevrofiziologijo, KC Ljubljana
telefon: +386 1 522 1500
e-pošta: zvezdan.pirtosek@kclj.si

Peter Pregelj
doktor znanosti
soba: Psihiatrična klinika Ljubljana
e-pošta: peter.pregelj@psih-klinika.si

Saška Roškar
doktorica znanosti, docentka
soba: 129b
e-pošta: saska.roskar@nijz.si

Damijan Štefanc
soba: Filozofska fakulteta, UL
e-pošta: damijan.stefanc@ff.uni-lj.si

Sabina Anžiček

Katja Bajc

Janez Bečaj
doktor znanosti, izredni profesor za socialno psihologijo

Klas Matija Brenk
doktor znanosti, redni profesor za psihološko metodologijo

Blanka Colnerič
asistentka za razvojno psihologijo

Matej Černigoj
doktor znanosti, asistent za socialno psihologijo

Barbara Čibej Žagar
magistrica znanosti, asistentka

Bojan Dekleva
e-pošta: bojan.dekleva@guest.arnes.si

Kazimir Drašlar

Lina Faletič
asistentka za psihologijo
e-pošta: lina.faletic@gmail.com

Maja Furlan
asistentka za klinično psihologijo

Tjaša Fužir
magistrica psihologije, asistentka za psihologijo
e-pošta: tjasa.fuzir@ff.uni-lj.si

Ludvik Horvat
doktor znanosti, redni profesor za razvojno psihologijo
govorilne ure: po dogovoru
soba: 121
telefon: +386 1 241 1156
e-pošta: ludvik.horvat@ff.uni-lj.si

Martina Horvat
asistentka za razvojno psihologijo, mlada raziskovalka

Saša Jontez
e-pošta: sasa.jontez@ff.uni-lj.si

Maja Jurjevčič
asistentka
e-pošta: maja.jurjevcic@ff.uni-lj.si

Andrej Kastrin
doktor znanosti
soba: 133b
telefon: +386 1 241 1174
e-pošta: andrej.kastrin@mf.uni-lj.si

Tomaž Kolar
soba: Ekonomska fakulteta, kabinet P-341
telefon: +386 1 5892 523
e-pošta: tomaz.kolar@ef.uni-lj.si

Edvard Konrad
doktor znanosti, redni profesor za psihologijo dela

Lidija Kos

Ljubica Marjanovič Umek
doktorica znanosti, zaslužna profesorica za razvojno psihologijo
govorilne ure: torek od 11:00 do 12:00 ure
soba: 120a
telefon: +386 1 241 1152
e-pošta: ljubica.marjanovic@ff.uni-lj.si

Polona Matjan Štuhec
doktorica znanosti, asistentka za klinično psihologijo

Janek Musek
doktor znanosti, zaslužni profesor za občo psihologijo
soba: 133b
telefon: +386 1 241 1174, ++386 40 427 571
e-pošta: janek.musek@ff.uni-lj.si

Ana Ožura
doktorica znanosti, docentka za klinično psihologijo, specialistka klinične psihologije

Marko Polič
doktor znanosti, zaslužni profesor za občo psihologijo
govorilne ure: po dogovoru
soba: 133a

Mojca Poredoš
mlada raziskovalka
e-pošta: mojca.poredos@ff.uni-lj.si

Peter Praper
doktor znanosti, redni profesor za klinično psihologijo, specialist klinične psihologije

Argio Sabadin

Manca Seničar

Aljaž Sluga

Martina Starc
doktor znanosti

Onja Tekavčič Grad
redna profesorica
e-pošta: onja.grad@psih-klinika.si

Sara Tement
doktorica znanosti, docentka
e-pošta: sara.tement@um.si

Erika Zabret
doktorica znanosti

Gregor Zupančič

Drago Žagar
doktor znanosti, zaslužni profesor za pedagoško psihologijo
govorilne ure: torek, 9:00 - 11:00
soba: 124
telefon: +386 1 241 1160
e-pošta: drago.zagar@ff.uni-lj.si

Urška Žugelj
doktorica znanosti, asistentka za psihologijo
e-pošta: urska.zugelj@ff.uni-lj.si

Vukosav Žvan

Sodelavke in sodelavci oddelka