Studijski programi tretje stopnje

Oddelek za psihologijo

Urnik doktorskega študija na Oddelku za psihologijo

Urniki predmetov doktorskega študija po posameznih področjih

Eksperimentalna psihologija

Urnik temeljnega predmeta I Teorije in pristopi v psihologiji
Urnik temeljnega predmeta II Raziskovalna metodologija v psihologiji
Urnik Doktorskega seminarja I

Psihologija osebnosti

Urnik temeljnega predmeta I Osebnost
Urnik temeljnega predmeta II Raziskovalna metodologija v psihologiji
Urnik Doktorskega seminarja I

Razvojnopsihološke študije

Urnik temeljnega predmeta I Študije vseživljenjskega razvoja
Urnik temeljnega predmeta II Raziskovalna metodologija v psihologiji
Urnik Doktorskega seminarja I

Aplikativne psihološke študije

Urnik temeljnega predmeta I Teorija in prakse aplikativne psihologije
Urnik temeljnega predmeta II Raziskovalna metodologija v psihologiji
Urnik Doktorskega seminarja I

Sodelavke in sodelavci oddelka