Glasba in gib

Glasba in gib

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sukljan Nejc, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

• Zgodovinski pregled razvoja raziskovanja plesa v okviru muzikologije in plesne zgodovine.
• Teorije in metode raziskav.
• Pregled najpomembnejših in izbranih virov za rekonstrukcijo evropskih plesov od 15. do 19. stoletja preko izbranih branj in poskusov interpretacij.
• Pregled in analiza karakteristike različnih plesnih pisav (plesopisov).
• Razlikovanje med kategorijami dvorni, družabni, ljudski, nacionalni in odrski plesi skozi zgodovino.
• Ples kot del in pokazatelj kulturne in nacionalne identitete.
• Vloga plesov v družbenem in političnem življenju (reprezentanca).
• Soodvisnost glasbe in plesa ter prepoznavanje izbranih plesnih oblik skozi slušne in gibalne značilnosti.
• Video projekcije ter praktično uvajanje v osnove starih plesov.