Izbirni seminar: Literarna kritika

Izbirni seminar: Literarna kritika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kos Matevž

Študenti in študentke v seminarju svoje pridobljeno literarnozgodovinsko in literarnoteoretsko znanje (predvsem s področja literarne aksiologije) preizkušajo na praktičnem področju literarne kritike. Predavatelj uvodoma predstavi splošno problematiko literarne kritike znotraj literarne vede, nato pa konkretne – tako načelne kot praktične – dileme aktualnega literarnokritiškega pisanja. Vsak izmed seminaristov si mora izbrati najmanj eno slovensko/prevodno književno noviteto, o kateri nato napiše literarno kritiko in jo predstavi na seminarju. Dolžnost vsakega udeleženca seminarja ni samo predstavitev lastne kritike, temveč tudi poznavanje vseh del, obravnavanih na seminarju, in sodelovanje v diskusijah o teh delih. Udeleženci seminarja morajo svoja stališča predstaviti argumentirano in v dialogu z drugimi sodelujočimi.

H. S. Daemmrich, Literaturkritik in Theorie und Praxis. München 1974.
Drago Šega, Literarna kritika. Ljubljana 2004.
Andrej Inkret, Spomini na branje. Ljubljana 1977.
Aleksander Zorn, Kritika branja. Ljubljana 1988.
Vanesa Matajc, Osvetljave. Ljubljana 2000.
Peter Kolšek, Lepa tocajka. Ljubljana 2003.
Matevž Kos, Kritike in refleksije. Ljubljana 2000.
Matevž Kos, O nevšečnosti biti Slovenec. Ljubljana 2014.