Izbrane teme iz sodobne slovenske zgodovine

Izbrane teme iz sodobne slovenske zgodovine

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Repe Božo

Vsebina

Vsebina se določa za vsako študijsko leto posebej, pred začetkom študijskega leta. Vsebina so različne teme iz sodobne zgodovine. To so teme političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja slovenske zgodovine od leta 1918 dalje.