Mladinska književnost v angleščini

Mladinska književnost v angleščini

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Čerče Danica

Sodobni pogledi na mladinsko književnost.
Književno besedilo in ideologija.
Mladinska književnost v medkulturnem položaju.
Medbesedilnost.
Lingvistika, stilistika in mladinska književnost.
Najstnik, mlajši odrasli bralec in vizualno podprta pripoved.
Mladinska književnost iz angleško govorečega okolja v slovenskem literarnem sistemu.

Bradford, C. Mallan, K. Contemporary Children's Literature and Film: Engaging with Theory. New York in Houndmills. Palgrave: Macmillan, 2011. COBISS.SI-ID - 68189953
Hunt, P. International Companion Encyclopedia of Children's Literature. New York: Routledge. 1996. COBISS.SI-ID – 9488953
Zipes, Jack. The Irresistible Fairy Tale: The Cultural and Social History of a Genre. Princeton: Princeton University Press, 2012. COBISS.SI-ID - 5740890
Izbrani članki in knjiž. besedila po dogovoru