Prevajalski seminar IV (angl-slo): Dvojezična leksikologija in leksikografija

Prevajalski seminar IV (angl-slo): Dvojezična leksikologija in leksikografija

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jurko Primož

• Uvod in osnovna terminologija
• Leksikografski opis jezika
• Tipologija leksikografskih priročnikov
• Uporabnik slovarja – vloga in potrebe
• Analiza in primerjava tipičnih predstavnikov posameznih slovarskih vrst
• Makrostruktura dvojezičnega slovarja
• Mikrostruktura dvojezičnega slovarja
• Trendi v sodobni dvojezični leksikografiji
• Sestava poskusnega slovarskega gesla

Atkins, S. and Rundell, M. 2008. The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID - 37238114
Fontenelle, T. ed. 2008. Practical Lexicography. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID - 37054306
Landau, S.I. 2001. Dictionaries. 2d edn. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID - 17886306
Svensen, B. 2009. A Handbook of Lexicography. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID - 40354146