Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 1

Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Senegačnik Branko

Seminarsko branje in interpretacija izbranega besedila iz kateregakoli obdobja grške književnosti. Vsak semestrski blok je posvečen drugemu besedilu oz. tematskemu sklopu.

- West, M. L., Textual Criticism and Editorial Technique. Berlin: Walter de Gruyter, 1973.
- Withmarsh, T., Starogrška literatura [slov. prev. Nada Grošelj. Ljubljana: Modrijan, 2013].
- Goldhill, S.The poet's voice : essays on poetics and Greek literature. Cambridge; New York : Cambridge University Press, 1991.
- Frank, Manfred, 'Kaj je literarno besedilo in kaj pomeni njegovo razumevanje? [slov. prev. Alfred Leskovec. V: Nova revija 304/306, 2007, str. 225–276] .
- Slovarji kritične izdaje, komentarji in priročniška literatura. /Dictionaries, critical editions, commentaries, manuals.
- Literatura k posameznemu avtorju bo predpisana sproti./ Literature pretinent to individual authors.