Seminar iz zgodovine jugovzhodne Evrope 19. stoletja

Seminar iz zgodovine jugovzhodne Evrope 19. stoletja

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stergar Rok

Tema seminarja se iz leta v leto spreminja in je odvisna od raziskovanja nosilca predmeta in interesa študentov. Poudarek je na predstavitvi zgodovine in trenutnega stanja raziskav s pregledom relevantne literature in glavnih virov. Poleg tega so študentje seznanjeni z glavnimi raziskovalnimi pristopi. Ob delu v seminarju in pri samostojnem raziskovanju se seznanijo s problematiko in odprtimi vprašanji in znajo sami oblikovati raziskovalni problem, zbrati vire in literaturo, jih analizirati ter dognanja predstaviti v pisni obliki ter v nastopu.

M.-J. Calic, Zgodovina Jugovzhodne Evrope. Ljubljana 2019. S. 131-371.
R. C. Hall, The Modern Balkans: A History, 2011, 208 str.
M. Glenny, The Balkans 1804-1999: Nationalism, War and Great Powers, London 1999, 398 str.
B. Jelavich, History of the Balkans, 2 zv., 1983; Cambridge, New York, Melbourne 1999, 476 str.
M. Mazower, Balkan: Od konca Bizanca do danes, Ljubljana 2008, 190 str.
M. Şükrü Hanioglu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, Princeton, Oxford 2008, 241 str.

Dodatna literatura je odvisna od vsakoletne izbrane teme.
Other readings depend on the selected topic in a given year.