Izbrana poglavja iz grške književnosti 1

Izbrana poglavja iz grške književnosti 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Senegačnik Branko, prof. dr. Marinčič Marko

Vsebina

Predmet se izvaja ciklično za vse tri letnike skozi dva semestra. Sestavljen je iz samostojne študijske obveznosti in predavanja o izbrani temi. Semestrski blok predavanja je v prvem delu zasnovan pregledno, v drugem pa eksemplarično: ob izbrani temi z analizo izvirnih besedil uvaja v metodo filološkega dela.
Vsebina samostojne študijske obveznosti za 3.-6. semester (razpored po semestrih po izbiri, do 6. semestra morajo biti opravljeni vsi):
- arhaično obdobje;
- klasično obdobje;
- helenizem;
- obdobje rimskega cesarstva.

Okvirne teme tematskih blokov po zvrsteh:
- Homerska epika,
- Arhaična grška lirika,
- Grško zgodovinopisje
- Grška tragedija,
- Grška komedija,
- Helenizem,
- Grška književnost v cesarski dobi,
- Antični roman in epistolografija,
- Grška judovska in krščanska književnost.