Magistrska naloga z zagovorom

Magistrska naloga z zagovorom

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 15

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike

Vsebina magistrskega dela je odvisna od izbrane teme.

Z magistrskim delom študent poglobi izbrano tematiko, kritično uporabi dostopne vire in literaturo ter ovrednoti izbrano vsebino magistrskega dela.

Temeljna literatura se določi individualno glede na izbrano temo magistrskega dela.
The bibliography depends on the topic of the Master's thesis.