Zgodovina glasbe 1A E

Zgodovina glasbe 1A E

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sukljan Nejc

1. Glasba antične Grčije in Rima:
- Glasba v življenju antične Grčije.
- Antična harmonična teorija.
- Antična misel o glasbi.
- Osnovne lastnosti antičnih melodij.
- Zgodovinski pregled antične grške glasbe.
- Glasba v antičnem Rimu.

2. Srednjeveško liturgično enoglasje
- Nastanek srednjeveških liturgičnoglasbenih repertoarjev in gregorijanski koral.
- Koralne oblike: funkcije in glasbene značilnosti.
- Gregorijanski koral do tridentinskega koncila.

3. Razvoj srednjeveške polifonije:
- Zgodnje večglasje (organum).
- Notredamska polifonija in zgodnji motet.
- Trubadurji, truverji, Minnesängerji.
- Francoska ars nova in italijanska polifonija 14. stoletja.
- Ars subtilior.
- Angleška srednjeveška polifonija

4. Glasba 15. in 16. stoletja:
- Franko-flamska polifonija.
- Josquin in sodobniki.
- Glasba evropskih dežel v 2. polovici 15. in 1. polovici 16. stoletja.
- Polifonija 16. stoletja.
- Palestrina, Lasso.
- Madrigal 16. stoletja.
- Instrumentalna glasba 16. stoletja.

Del vaj (5 kontaktnih ur) poteka v obliki terenskih vaj, ki obsegajo udeležbo na strokovni ekskurziji in obisk koncertov in pripravo poročil.

• Burkholder, Peter J., Donald J. Grout in Claude Palisca. A History of Western Music. 10. izdaja. New York: W. W. Norton, 2019.
• Burkholder, Peter J. in Claude Palisca (ur.). Norton Athology of Western Music: 1. Ancient to Baroque. 8. izdaja. New York: W. W. Norton, 2019.
• West, Martin L. Ancient Greek Music. Oxford: Clarendon Press, 1992.
• Mathiesen, Thomas J. Apollo's Lyre: Greek Music and Music Theory in Antiquity and Middle Ages. Lincoln: University of Nebraska Press, 1999.
• Snoj, J. Gregorijanski koral: Glasboslovni prikaz. Ljubljana: Založba ZRC, 1999.
• Hoppin, Richard H. Medieval Music. New York: W. W. Norton, 1978.
• Everist, Mark in Thomas F. Kelly (ur.). The Cambridge History of Medieval Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
• Everist, Mark (ur.). The Cambridge Companion to Medieval Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
• Brown, Howard M. Music in the Renaissance. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1976.
• Strunk, O. In L. Treitler (ur.). Source Readings in Music History. New York: W. W. Norton, 1998.