Zvrstnost ruskega jezika (poslovna, publicistična besedila) 1

Zvrstnost ruskega jezika (poslovna, publicistična besedila) 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: lekt. Klemenčič Andreja, lekt. Spanring Poredoš Marina, lekt. Urbas Janja

Vsebina

A – V okviru dveh večjih tematskih sklopov (politika, pravo) obravnavamo jezik časopisa. Posebno pozornost namenjamo jezikovnim posebnostim tega stila (deležja, deležniki, pasivne konstrukcije, zamenjava glagolov z zvezami glagola in samostalnika, uporaba nesestavljenega presežnika, aktualizacija fraz in pregovorov, istočasna uporaba pogovorne in visoke knjižne leksike, stalne besedne zveze, .....) in vsebini, ki posreduje informacijo o socialnopolitičnem in kulturnem življenju v današnji Rusiji.
B – Uvajanje v «oficial'no-delovoj stil'» z zgledi poslovnih dopisov. Pri slovničnih strukturah je poudarek naštevnikih, rabi nedoločnika, »verigi« rodilnikov, predlogih in časovnih določilih, značilnih za to zvrst.