Kontakt

+386 1 2411 334
petra.kramberger@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

V času poletnih mesecev se na govorilne ure najavite via mail.

Kabinet

304

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

doc. dr. Petra Kramberger

Doc. dr. Petra Kramberger je študirala germanistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V okviru različnih projektov je raziskovala v Münchnu, Mannheimu in na Dunaju. Promovirala je iz literarnih ved leta 2011 (naslov doktorske disertacije Časopis »Südsteirische Post« (1881–1900) in njegov podlistek) in je docentka za področje književnosti v nemškem jeziku na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko FF UL. Od 2016 do konca 2018 je bila sodelavka v raziskovalnem projektu Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v avstro-ogrski monarhiji (1872–1918).

Težišča raziskovanja: nemška književnost, nemško časnikarstvo in nemška literarna ustvarjalnost na Slovenskem, slovenska kulturna zgodovina v 19. in 20. stoletju, slovensko-nemški medkulturni odnosi v 19. in 20. stoletju, doktorske disertacije slovenskih kandidatov v avstro-ogrski monarhiji (1872–1918).

Pedagoška dejavnost v študijskem letu 2019/2020:

 • GER1 Obdobja in tradicije I – vaje
 • NE1 Obdobja in tradicije I – vaje
 • GER1 Metodika znanstvenega dela – predavanja
 • GER1 Metodika znanstvenega dela – seminar
 • GER1 Obdobja in tradicije II – vaje
 • NE1 Raziskovalna metodologija – predavanja
 • NE1 Raziskovalna metodologija – seminar
 • GER1 Obdobja in tradicije III – seminar
 • NE1 Obdobja in tradicije III – seminar
 • GER1 Obdobja in tradicije IV – seminar
 • NE1 Obdobja in tradicije IV – seminar
 • GER1 Nemško časnikarstvo na Slovenskem – predavanja
 • GER1 Nemško časnikarstvo na Slovenskem – seminar
 • NE1 Nemško časnikarstvo na Slovenskem – predavanja
 • NE1 Nemško časnikarstvo na Slovenskem – seminar

Delovna področja:

 • članica Komisije za dodiplomski in magistrski študij
 • članica Akademskega zbora
 • skrbnica enopredmetnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Germanistika
 • skrbnica dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Nemcistika
 • mentorica oddelčnega študentskega časopisa alleMANIAK

KRAMBERGER, Petra (2018): Autorinnen in der Sonntags-Beilage der Marbuger Zeitung (1886–1898). V: Lazarescu, Mariana-Virginia/Cotârlea, Dalia (ur.): „Das rechte Gespräch: keine(r) ringt nach Geltung, aber jede(r) kommt zur Geltung!“: Beiträge zur deutschen und österreichischen Literatur der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Berlin: WVB, str. 39–54.

KRAMBERGER, Petra/SAMIDE, Irena (2018): Helena Stupan, geb. Tominšek (1900–1992), die erste slowenische Archäologin und Universitätsdozentin für Neuere deutsche Literatur. V: Kramberger, Petra/Samide, Irena/Žigon, Tanja (ur.): Frauen, die studieren, sind gefährlich: ausgewählte Porträts slowenischer Frauen der Intelligenz. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 171–191, 267, 273–274.

MAČEK, Jože/KRAMBERGER, Petra (2018): Milena Perušek (1893–1978), die erste slowenische Phytopathologin. V: Kramberger, Petra/Samide, Irena/Žigon, Tanja (ur.): Frauen, die studieren, sind gefährlich: ausgewählte Porträts slowenischer Frauen der Intelligenz. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 87–105, 266, 272.

KRAMBERGER, Petra (2017/2018): Südsteirische Post (1881–1900), nemški časopis za slovenske interese: segment iz mariborske publicistične preteklosti = Südsteirische Post (1881–1900), eine deutsche Zeitung für slowenische Interessen: ein Segment aus Maribors publizistischer Vergangenheit. V: VII: das Magazin der Sloweninnen und Slowenen in der Steiermark. Bad Radkersburg: Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark-Pavelhaus = Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko-Pavlova hiša, str. 88–101.

KRAMBERGER, Petra (2017): Začetki politične publicistike na Ptuju: časopis Pettauer Zeitung (1889–1904). V: Kramberger, Petra/Samide, Irena/Žigon, Tanja (ur.): „Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt“: literarische, kulturelle und sprachliche Vernetzungen und Grenzüberschreitungen: Festschrift für Mira Miladinović Zalaznik (Slovenske germanistične študije, 14). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 331–355.

KRAMBERGER, Petra (2015): „Alle guten Oesterreicher werden unser patriotisches Unternehmen unterstützen“: Südsteirische Post (1881–1900), nemški časopis za slovenske interese (Slovenske germanistične študije, 11). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 329 str.

KRAMBERGER, Petra (2015): Slike v besedah, besede v slikah: ilustracije v Südsteirische Post, nemškem časopisu slovenskih patriotov. V: Valenčič Arh, Urška/Čuden, Darko (ur.): V labirintu jezika = Im Labyrinth der Sprache (Slovenske germanistične študije, 12). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 201–212, 408–409.

KRAMBERGER, Petra (2014): Das Feuilleton der deutschsprachigen Zeitung Südsteirische Post (1881–1900). V: Uvanović, Željko (ur.): Slawisch-deutsche Kontakte in Geschichte, Sprache und Kultur. Teil 1 (Osijeker Studien zu slawisch-deutschen Kontakten in Geschichte, Sprache, Literatur und Kultur, zv. 2). Aachen: Shaker, str. 385–404.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju