Govorilne ure

ponedeljek, 17.15 -18.00 (317) in torek, 11.15 -12.00 (317)
Kontaktirajte me po elek. pošti, da se dogovorimo za termin.

Kabinet

317

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

lekt. mag. Vanda Vremšak Richter

Izobrazba

Dodiplomska-  prof. nemškega in angleškega jezika, FF UL, Ljubljana, Slovenija, študij 1977-1982

Podiplomska - magisterij znanosti: FF UL, 2001 »Substitucije enoglasniških samoglasnikov pri usvajanju nemškega jezika« (mentorja: doc. dr. Ana Marija Muster, izr. prof. Rasto Šuštaršič)

 Šolanje in izpopolnjevanja v tujini:

Neusprachliches Gymnasium, Wuppertal BRD (4 leta); enoletno podiplomsko izpopolnjevanje na Humboldtovi univerzi v Berlinu (1982-1983);
dvomesečna štipendija ÖAD, Dunaj (oktober1992 in marec1993); udeležba na štiritedenskem tečaju »Fortbildungskurs für Hochschullehrer/innen«, Herder-Institut, Leipzig (december1994); enomesečna štipendija Avstrijskega inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo, Dunaj (maj1997); enomesečna štipendija Avstrijskega inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo inštituta, Dunaj (oktober1999); enomesečna štipendija Avstrijskega inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo, Dunaj (september 2001).

Pedagoško delo (enopredmetni, dvopredmetni, izredni študij)

Nemški jezik za filozofe, Odd. za filozofijo FF UL (1989-1991, honorarno)

Moderni nemški jezik - lektorske vaje (od 1991-2021) ; diplomski študij)

Fonetika nemškega jezika -predavanja (1991-2016) in vaje (od 1991 dalje)

Nemški jezik za muzikologe I in II:  Odd. za muzikologijo (od 2007 dalje)

Funkcionalno pisanje (2007-2009)

Nemški jezik z dikcijo na Akademiji za glasbo UL, Oddelek za petje in operno igro (od 2004 dalje)

Strokovno delo

- delovanje kot stalni sodni tolmač za nemški jezik (zaprisežena 1983)

- prevajalka v in iz nemškega jezika (filozofija, muzikologija, umet. zgodovina, literatura)

- lektorica za izgovorjavo (sodelovanje s SNG Drama LJ, SNG Opera in balet LJ, MGL ...)

Znanstvena in strokovna dela:

 1. VREMŠAK-RICHTER, Vanda (2001): Substitucije enoglasniških samoglasnikov pri usvajanju nemškega jezika. Magistrsko delo. Ljubljana. Filozofska fakulteta.
 2. VREMŠAK-RICHTER, Vanda (2022, 2. popravljena in razširjena izdaja): Deutsche Phonetik für slowenische Muttersprachler, Vokale und Konsonanten; Lehr-und Übungsbuch. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete ISBN: 978-961-237-417-4
 3. Nemški splošni slovar (nemško-slovenski, slovensko-nemški). Ured. M. Hočevar, Ljubljana, CZ, 2006, 715 strani. ISBN 961-23-574-6 (V.Richter /fonetična redakcija/)
 4. VREMŠAK-RICHTER, Vanda (2021, 2.izdaja): Deutsche Sprachlehre für Musiker und Musikologen; Lehr- und Übungsbuch. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  ISBN 978-961-959-9.
 5. Vovk, Slavko (2001): Grammatik der Aesthetik – Von den Wegen zur Schönheit. Berlin: Frieling. ISBN 3-8280-1506-9 (V.Richter/prev./)
 6. Farkas, Philip (1992): Trobila – umetnost igranja. Ljubljana: DZS. ISBN 86-341-0759-0 (V.Richter/prev./)
 7. Toth, Cvetka (1994): Thaumazein: Ernst Bloch's Überzeugung von der Unmöglichkeit eines Endes der Philosophie. – V: Anthropos, Geisteskultur und internationale Beziehungen, str. 293-305. (V.Richter/prev./).
 8. VREMŠAK-RICHTER, Vanda (2023): Deutsche Phonetik-Ausspracheübungen (mit Audio-Datei). Ljubljana:Znanstvena založba Filozofske fakultete UL. ISBN 978-961-297-172-4.
   

  Obvezni predmeti

  Izbirni predmeti

  Sodelavke in sodelavci oddelka

  Dogodki

  28. 02. 2024
  Oddelek za zgodovino, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Oddelek za umetnostno zgodovino, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

  Alumniteka: Zgodovina v zidovih: kako pa kaj naša skrb za kulturno dediščino?

  27. 02. 2024
  Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

  V tovarni, na protestih in v domačih kuhinjah: med industrijskim delavstvom, o spominih in izkušnjah, o telesu ter spremembah

  21. 02. 2024
  Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

  Študentski pedagoško-andragoški dan (šPAD) 2024

  20. 02. 2024
  Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

  Predstavitev zbornika Študentska sociološka misel

  20. 02. - 05. 03. 2024
  Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

  Gostujoči predavanji o rimski vojski na Iberskem polotoku