Kontakt

+386 1 2411 272
robert.groselj@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

17. 08., 11.00–11.45
22. 08., 12.45–13.30
06. 09., 14.00–14.45
07. 09., 13.15–14.00
14. 09., 10.45–11.30
19. 09., 11.45–12.30

Kabinet

20

Oddelek za prevajalstvo

doc. dr. Robert Grošelj

I. Izobrazba

1998–2004: dodiplomski študij – Italijanski jezik in književnost ter Primerjalno slovansko jezikoslovje (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani /UL/).

2004–2010: doktorski študij – Jezikoslovje (Filozofska fakulteta UL); naslov doktorskega dela: Vezava glagolov umevanja v slovanskih jezikih.

II. Zaposlitve

mladi raziskovalec (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta UL), 2004–2009

asistent (Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta UL), 2009–2015

docent (Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta UL), 2015–

III. Poučevanje

1. stopnja (Medjezikovno posredovanje/Prevajalstvo): Italijanska fonetika za prevajalce in tolmače, Italijanska literatura I (1. letnik); Italijanska literatura II (2. letnik); Italijanska literatura III (3. letnik).

2. stopnja (Prevajanje): Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku I (1. letnik), Prevajanje kulturnospecifičnih in literarno-humanističnih besedil (italijanščina-slovenščina) I–II (1. in 2. letnik), Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku I (2. letnik) 

IV. Raziskovanje 

Prevodoslovje: prevajalske strategije, prevajalski postopki, jezikoslovne teorije prevajanja; slovenski prevodi v zgodovinski perspektivi.

Slovenski jezik in kontrastivno jezikoslovje: slovensko jezikoslovje – predvsem (sinhrona in diahrona) skladnja; kontrastivno slovensko-italijansko jezikoslovje – fonetika in skladnja; kontrastivno slovensko-slovansko jezikoslovje – skladnja. 

Primerjalno slovansko jezikoslovje: starocerkvenoslovanska skladnja, primerjalna slovanska skladnja – predvsem sklonska oblikoskladnja, vezljivost.

V. Nagrade

Študentska Prešernova nagrada FF UL za diplomsko delo, 2004. 

 

 

 

 

2011    GROŠELJ, Robert. Vezava glagolov umevanja v slovanskih jezikih. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

2013    GROŠELJ, Robert. Vocali a confronto: analisi contrastiva dei sistemi vocalici sloveno e italiano. Études romanes de Brno 34/2, 131–147.

2014    GROŠELJ, Robert. The supine and the supine clause in South Slavic languages. Zeitschrift für Slawistik 59/3, 301–324.

2014    GROŠELJ, Robert. Multilingualism in literary translation: the case of The Ballad of the Trumpet and the Cloud by Ciril Kosmač. V: Mikolič Južnič, T. idr. (ur.), New horizons in translation research and education 2. Joensuu: University of Eastern Finland, 7–26.

2014    GROŠELJ, Robert. Drugi v Drugem: književni citati v poljskem in italijanskem prevodu romana Gimnazijka Antona Ingoliča = Obcy w obcym: cytaty literackie w polskim i włoskim przekładzie powieści Gimnazijka Antona Ingoliča. Przekłady Literatur Słowiańskich 5/1, 272–303.

2015    GROŠELJ, Robert. Besedne vrste v slovenskem jeziku. V: Gorjanc, V. idr. (ur.), Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 498–513.

2016    GROŠELJ, Robert, KENDA-JEŽ, Karmen, KLEMŠE, Vlado, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej. Lipalja vas in njena slovenska govorica. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

2017    GROŠELJ, Robert. Slovene verb valency before 1550. Prace Filologiczne 70, 209–223.

2018    GROŠELJ, Robert. Kultura i fusnote: analiza prevodilačkih fusnota u srpskim prevodima proze Cirila Kosmača. V: Živančević-Sekeruš, Ivana idr. (ur.), Zbornik radova – Međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura. Novi Sad: Filozofski fakultet, 49–60.  

2019    GROŠELJ, Robert. Kontrastivno o jezikoslovnih spolnih kategorijah – slovenska in italijanska osebna občna imena za javne funkcije. Slavistična revija 67/2, 301–312.

2019    GROŠELJ, Robert. Prevajajoč iz bolgarščine – bolgarski deležijski polstavki v slovenskih književnih prevodih. Slovenski jezik - Slovene linguistic studies 12, 157–178.

Bibliografija: Osebne bibliografije na https://www.cobiss.si/raziskovalci.htm

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

09. 11. - 11. 11. 2023
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

26. Neolitski Seminar 'Evrazijski neolitiki: kako so se kulture in družbe razvijale in zakaj je to pomembno'

29. 09. 2023
Mednarodna pisarna, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Sprejem za študentke in študente na izmenjavi

29. 09. 2023
Oddelek za klasično filologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Festival Antika

29. 09. 2023
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Seminar za učitelje zgodovine v osnovnih in srednjih šolah

29. 09. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Osrednja prireditev projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! 29. september 2023