07. 06. 2023 | 11:00, kabinet 205 P6 Zavetiška
Oddelek za arheologijo

Arheološki dokazi kognitivnega razvoja človeka

Jon Nikolaj Pollak, Arheologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Simona Petru

12. 06. 2023 | 10:00, kabinet 105 P5 Zavetiška
Oddelek za arheologijo

Rimska medicina: Pregled novejših raziskav ter izbrani konteksti

Sanja Gostinčar, Arheologija - 1. stopnja E

Mentor: izr. prof. dr. Andrej Gaspari

15. 06. 2023 | 11:30, kabinet 105 P5 Zavetiška
Oddelek za arheologijo

Informacijski in komunikacijski potencial računalniško podprte vizualizacije arheoloških objektov

Nika Jancsary, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Heritologija

Mentor: doc. dr. Verena Vidrih Perko, prof. dr. Predrag Novaković