21. 06. 2021 | 12:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Otroštvo v romanih Jaz sam Sarivala Sosiča in Tišine Karle Suarez

Katja Brodarič, Slovenistika - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

21. 06. 2021 | 12:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Materinjenje v romanih Otroške stvari in Otroštvo

Manja Arnšek, Slovenistika - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

21. 06. 2021 | 12:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Računalniško podprta analiza poezije Iga Grudna

Neža Petaros, Slovenistika - 1. stopnja DVO

Mentor: doc. dr. Darja Pavlič, izr. prof. Vitomir Štruc

22. 06. 2021 | 10:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za slovenistiko

Medicinska terminologija: terminotvorni postopki in kratice

Gašper Tonin, Slovenistika - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Mojca Smolej

21. 06. 2021 | 12:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Partnerski odnosi v novejših izbranih slovenskih zbirkah kratkih zgodb

Brina Bobnar, Slovenistika - 2. stopnja - D, P

Mentor: doc. dr. Darja Pavlič

02. 07. 2021 | 09:00, Modra soba
Oddelek za slovenistiko

Ocenjevanje jezikovne pravilnosti, sloga in zgradbe šolskega eseja pri izpitu iz slovenščine kot materinščine na splošni maturi

Irena Velikonja Kolar, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Slovenistika

Mentor: izr. prof. dr. Jerica Vogel

22. 06. 2021 | 10:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za slovenistiko

Jezikovnostilistična analiza Cankarjeve kratke proze

Špela Pernar, Slovenistika - 2. stopnja - E, P

Mentor: red. prof. dr. Mojca Smolej