29. 06. 2021 | 11:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Doba digitalizacije ter pomen tiskane besede v procesu vzgoje in izobraževanja

Petra Baruca, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: red. prof. dr. Mojca Kovač Šebart

21. 06. 2021 | 09:00, spletni zagovor
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Spreminjanje ciljev bolonjske reforme in njihovo uveljavljanje v slovenskem visokošolskem prostoru

Karmen Rebernik, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: izr. prof. dr. Tadej Vidmar

22. 06. 2021 | 17:00, spletni zagovor
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Ljudske univerze v kontekstu skupnostnega izobraževanja

Sara Smaić, Andragogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: izr. prof. dr. Nives Ličen