22. 06. 2021 | 13:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Medkulturne vsebine pri poučevanju angleščine in francoščine v osnovni šoli

Mateja Podlesek, Francoščina - 2. stopnja - D, P

Mentor: izr. prof. dr. Meta Lah

24. 06. 2021 | 09:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Samovrednotenje slovenskih dijakov v procesu učenja španščine kot drugega tujega jezika

Tamara Lumbar, Španščina - 2. stopnja - D, P

Mentor: doc. dr. Gemma Maria Santiago Alonso

24. 06. 2021 | 09:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Na poti k afektivnemu učenju: implementacija čuječnosti v pouk španščine kot tujega jezika

Teja Dušak, Španščina - 2. stopnja - D, P

Mentor: izr. prof. dr. Marjana Šifrar Kalan

21. 06. 2021 | 11:00, 410
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Vljudnostne strategije v španskih in nemških televizijskih pogovornih oddajah o koronavirusu/Las estrategias de cortesía en los debates televisivos españoles y alemanes sobre el coronavirus

Maja Kenk, Španski jezik in književnost - 2. stopnja - D

Mentor: red. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič