01. 07. 2024 | 09:00, 1A-Rim.
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sociolingvistična situacija v Gibraltarju: vloga angleščine, španščine in yanita

Ana Mavrič, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Eva Sicherl

02. 07. 2024 | 08:00, 1A-Rim.
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Linguistic Development of Names for Common Herbs from Old English to Modern English

Neža Polanc, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Monika Kavalir

02. 07. 2024 | 12:00, 029-sem.soba
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

The Impact of Media on EFL Learning in the Classroom

Eva Lebar, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Lara Burazer