22. 06. 2021 | 10:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Celostni pristopi v učbenikih za angleščino in nemščino

Janja Bevk, Nemščina - 2. stopnja - D, P

Mentor: izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić

22. 06. 2021 | 09:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Ethische Aspekte in der Werbung unter Berücksichtigung von Mehrmedialität. Eine multimodale Analyse ausgewählter Werbekommunikate des Unternehmens Katjes

Eva Lazar, Nemščina - 2. stopnja - E, P

Mentor: izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič

21. 06. 2021 | 09:40, 306
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Phraseme im Roman »Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch« von Michael Ende und ihre Übersetzungen im Slowenischen

Julija Kadunc, Nemščina - 2. stopnja - E, P

Mentor: doc. dr. Urška Valenčič Arh

24. 06. 2021 | 10:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Semantična in skladenjska vezljivost nemških in angleških glagolskih internacionalizmov na M

Doris Paić, Nemcistika - 2. stopnja - D

Mentor: izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk

21. 06. 2021 | 11:00, 410
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Vljudnostne strategije v španskih in nemških televizijskih pogovornih oddajah o koronavirusu

Maja Kenk, Nemcistika - 2. stopnja - D

Mentor: doc. dr. Urška Valenčič Arh