21. 06. 2021 | 12:00, 209C
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Računalniško podprta analiza poezije Iga Grudna

Neža Petaros, Splošno jezikoslovje - 1. stopnja DVO

Mentor: doc. dr. Darja Pavlič, izr. prof. Vitomir Štruc

22. 06. 2021 | 10:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Celostni pristopi v učbenikih za angleščino in nemščino

Janja Bevk, Nemščina - 2. stopnja - D, P

Mentor: izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić

22. 06. 2021 | 10:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Ganzheitliche Ansätze in Lehrwerken für Englisch und Deutsch

Janja Bevk, Anglistika - 2. stopnja - D, P

Mentor: red. prof. dr. Janez Skela

22. 06. 2021 | 09:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Ethische Aspekte in der Werbung unter Berücksichtigung von Mehrmedialität. Eine multimodale Analyse ausgewählter Werbekommunikate des Unternehmens Katjes

Eva Lazar, Nemščina - 2. stopnja - E, P

Mentor: izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič

24. 06. 2021 | 10:00, spletni zagovor
Oddelek za psihologijo

Zaznava bolnišnične sobe

Elena Kučej, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: red. prof. dr. Matija Svetina

29. 06. 2021 | 13:30
Oddelek za zgodovino

Katoliška Irska na poti do legalizacije abortusa: Analiza predreferendumskega dogajanja

Eva Ševerkar, Zgodovina - 2. stopnja - D, P

Mentor: izr. prof. dr. Anja Zalta

21. 06. 2021 | 09:40, 306
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Phraseme im Roman »Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch« von Michael Ende und ihre Übersetzungen im Slowenischen

Julija Kadunc, Nemščina - 2. stopnja - E, P

Mentor: doc. dr. Urška Valenčič Arh

21. 06. 2021 | 11:00, 232
Oddelek za geografijo

Slovenski odnos do zveze NATO: Omejitve pragmatizma

Christopher Hart, Geografija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Boštjan Rogelj

21. 06. 2021 | 13:30, spletni zagovor
Oddelek za azijske študije

Reševanje štirih starih: Varovanje kulturne dediščine v obdobju kulturne revolucije

Pia Malalan, Sinologija - 1. stopnja E

Mentor: asist. dr. Maja Veselič

21. 06. 2021 | 12:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Otroštvo v romanih Jaz sam Sarivala Sosiča in Tišine Karle Suarez

Katja Brodarič, Slovenistika - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

21. 06. 2021 | 12:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Materinjenje v romanih Otroške stvari in Otroštvo

Manja Arnšek, Slovenistika - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

21. 06. 2021 | 12:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Računalniško podprta analiza poezije Iga Grudna

Neža Petaros, Slovenistika - 1. stopnja DVO

Mentor: doc. dr. Darja Pavlič, izr. prof. Vitomir Štruc

22. 06. 2021 | 13:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Medkulturne vsebine pri poučevanju angleščine in francoščine v osnovni šoli

Mateja Podlesek, Anglistika - 2. stopnja - D, P

Mentor: red. prof. dr. Janez Skela

22. 06. 2021 | 13:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Medkulturne vsebine pri poučevanju angleščine in francoščine v osnovni šoli

Mateja Podlesek, Francoščina - 2. stopnja - D, P

Mentor: izr. prof. dr. Meta Lah

24. 06. 2021 | 09:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Samovrednotenje slovenskih dijakov v procesu učenja španščine kot drugega tujega jezika

Tamara Lumbar, Španščina - 2. stopnja - D, P

Mentor: doc. dr. Gemma Maria Santiago Alonso

24. 06. 2021 | 09:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Na poti k afektivnemu učenju: implementacija čuječnosti v pouk španščine kot tujega jezika

Teja Dušak, Španščina - 2. stopnja - D, P

Mentor: izr. prof. dr. Marjana Šifrar Kalan

21. 06. 2021 | 12:00, spletni zagovor
Oddelek za azijske študije

Problematika duševnega zdravja v Južni Koreji: Dejavniki, ki vplivajo na odnos korejske družbe do duševnega zdravja

Lara Fišer, Kulture Vzhodne Azije - 1. stopnja DVO

Mentor: doc. dr. Byoung Yoong Kang

24. 06. 2021 | 10:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Semantična in skladenjska vezljivost nemških in angleških glagolskih internacionalizmov na M

Doris Paić, Nemcistika - 2. stopnja - D

Mentor: izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk