Kontakt

+386 1 2411 198
bojan.balkovec@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Sreda, 10.30 - 11.30.
Od 31. 5. 2023 do 30. 9. 2023 se je potrebno napovedati vsaj 48 ur prej na e-naslov bojan.balkovec@ff.uni-lj.si.

Kabinet

111

Oddelek za zgodovino

izr. prof. dr. Bojan Balkovec

Izobrazba

 • 1998: doktor znanosti s področja zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

 • 1990: magister zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

 • 1987: profesor zgodovine in diplomirani sociolog (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

Akademska in poklicna kariera

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2020–: izredni profesor

 • 2000–2020: docent za občo in slovensko sodobno zgodovino 

 • 1989–2000: asistent

 • 1987–1989: stažist raziskovalec

Daljša gostovanja na tujih univerzah

 • 2019: Univerza v Zagrebu, Filozofska fakulteta

 • 2017: Univerza v Skopju, Filozofska fakulteta

 • 2017: Univerza v Beogradu, Filozofska fakulteta

 • 2016: Univerza v Beogradu, Filozofska fakulteta

 • 2014: Univerza v Zagrebu, Filozofska fakulteta

 • 2010: Aleksanteri Institute Helsinki

 • 2009: Univerza v Skopju, Filozofska fakulteta

 • 2007: Šlezijska univerza v Opavi

Raziskovalno in strokovno delo

 • 2017–: član ARRS raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva  

 • 1999–: član ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

 • 1999–2001: član raziskovalnega projekta Slovenci od začetka slovenskega narodnega preporoda do samostojne države

 • 1995–1998: član raziskovalnega projekta Slovenci in Evropa

 • 2001–: član uredniškega odbora revije Zgodovinski časopis

 • 1999–2003: član uredniškega odbora revije Zgodovina v šoli

 • Recenzent učbenikov in prispevkov v znanstvenih revijah (Prispevki za novejšo zgodovino, Historijski zbornik)

 • 1992–2003, 2006–: član strokovnega sveta Muzeja Novejše zgodovine Slovenije

 • 2001–2006: član izvršnega odbora Eustory

 • 2001–2005: predsednik predmetne komisije za zgodovino za Nacionalno preverjanje v devetletni osnovni šoli

 • 2003–2007: član Komisije za učbenike pri Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

 • Član Fakultetnega sveta, Akademskega zbora, predstojnik Oddelka za zgodovino

Raziskovalna področja

Sodobna slovenska zgodovina, zgodovina parlamentarizma, lokalna zgodovina.

Balkovec, Bojan, 2018. Zaplembe tujega tiska v prvi Jugoslaviji – Primer tiska iz ZDA. V Nečakov zbornik: Procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja, ur. Kornelija Ajlec, Bojan Balkovec, Božo Repe, 175–189. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Balkovec, Bojan, 2017. "Svi na noge, svi van, da pobjeda bude što sjajnija": izborna teorija i praksa u međuratnoj Jugoslaviji. Zagreb: Srednja Europa

Balkovec, Bojan, 2017. »O izborima u prvih dvadeset godina samostalne Slovenije«. Historijski zbornik God. 70, br. 1: 159–200. https://hrcak.srce.hr/file/284701

Balkovec, Bojan, 2017. »Delavec in delavka se starata«. V Starost - izzivi historičnega raziskovanja, 143–159. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.

Balkovec, Bojan, Šubic, Ivana, 2015. Die Einzelheiten und Unterschiede zwischen den Wahlen in Slowenien und Kroatien in den Jahren 1920-1927. Review of Croatian history = Revue für kroatische Geschichte = Revue d'histoire croate. Vol. 11, no. 1: 47–81. https://hrcak.srce.hr/file/220883

Celotna bibliografija

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju