Govorilne ure

109; sre 10.00-11.20 (po predhodni najavi)

Kabinet

109

Oddelek za zgodovino

izr. prof. dr. Peter Mikša

IZOBRAZBA

 • 2013: doktor znanosti s področja zgodovinopisja (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 2007: univerzitetni diplomirani zgodovinar (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

 

AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2011–: asistent za občo in slovensko sodobno zgodovino
 • 2018–: docent za občo in slovensko sodobno zgodovino

 

Raziskovalno in strokovno delo

 • 2022–: vodja Ciljnega raziskovalnega programa Dopolnitev Evidence prikritih vojnih grobišč in Registra vojnih grobišč s podatki o prikritih vojnih grobiščih v podzemnih jamah
 • 2021–: član ARRS raziskovalnega projekta Rapalska meja: četrt stoletja obstoja in stoletje dediščine  ter spomina
 • 2018–2021: vodja bilateralnega projekta Gore pri določanju identitete Slovenije in Črne gore
 • 2017–2021: član ARRS raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva
 • 2015–: član ARRS raziskovalnega programa Slovenska zgodovina
 • 2013–2016: član ARRS raziskovalnega projekta Multikulturna prijateljstva in narodne vezi na presečiščih slovenskega, italijanskega in nemškega sveta (1848–1941)
 • 2013–2014: član ARRS raziskovalnega projekta Ženske in prva svetovna vojna
 • 2011–2014: član ARRS raziskovalnega projekta Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih
 • 2010–2011: član ARRS raziskovalnega projekta Umeščenost mestnih elit na Slovenskem v regionalne družbene in gospodarske tokove v času od 13. do 16. stoletja
 • 2010–2011: član raziskovalnega projekta Towards a "Topography" of Tolerance and Equal Respect. A comparative study of policies for the distribution of public spaces in culturally diverse societies
 • 2009–2012: član ARRS raziskovalnega projekta Pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem

 

 • 2018–: odgovorni urednik revije Retrospektive 
 • 2016–: področni urednik pri Novi Slovenski biografski leksikon (Ljubljana, ZRC SAZU)
 • 2015–: glavni urednik portala www.zgodovina.si
 • 2012–: član Raziskovalne skupine pri Planinski zvezi Slovenije
 • 2010–: glavni urednik portala www.friko.si

Vodja Središča za javno zgodovino (spletna stran)

Dr. Peter Mikša SICRIS >>> LINK

 

RAZISKOVALNA PODROČJA

Sodobna slovenska zgodovina; mejne študije, rapalska meja, okupacijske meje, zgodovina športa; lokalna zgodovina; zgodovina turizma; raziskovanje alpskega področja, gosimbolizem.

POMEMBNEJŠE OBJAVE

Mikša, Peter, in Zorn, Matija. 2018. »Rapalska meja: Četrt stoletja obstoja in stoletje dediščine.« V Nečakov zbornik: Procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja, uredili Kornelija Ajlec, Bojan Balkovec, Božo Repe (Historia, 25), 605–641. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Mikša, Peter, Zorn, Matija (avtor, kartograf). Življenje ob meji : Rogaška Slatina in Obsotelje kot jugovzhodna meja nemškega rajha (1941-1945). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020.

Nećak, Dušan, Smolej, Tone, Ajlec, Kornelija, Mikša, Peter, Šatej, Barbara. Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019.

Mikša, Peter. »Prvi raziskovalci slovenskih gora in prvi dokumentirani pristopi nanje.« Zgodovinski časopis 67 (2013), št. 3–4: 390–405.

Mikša, Peter, Golob, Urban. Zgodovina slovenskega alpinizma. Ljubljana: Friko, 2013.

CELOTNA BIBLIOGRAFIJA >>> LINK

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju