Kontakt

+386 1 2411 006
saso.jerse@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

ZS torek, 12.00-13.00
LS ponedeljek 10.00-11.00

Kabinet

113

Oddelek za zgodovino

izr. prof. dr. Sašo Jerše

 

Izobrazba

2004: doktor znanosti s področja zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

1999: MA in Central European History (Central European University, Budimpešta)

1998: univerzitetni diplomirani zgodovinar (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

Akademska kariera

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

2015: izredni profesor za področje slovenske in obče zgodovine zgodnjega novega veka

2010: docent za področje slovenske in obče zgodovine zgodnjega novega veka

2004: venia legendi za področje slovenske in obče zgodovine zgodnjega novega veka 

1998–2004: mladi raziskovalec 

Daljša gostovanja v tujini

2009–2010: Univerza v Gradcu

2004–2005: Univerza v Bonnu

Raziskovalno in strokovno delo

2010–: član razikovalne skupine Verwaltungs- und Verfassungsgeschichte der Habsburger Monarchie (Univerza na Dunaju, Inštitut za zgodovino)

2004–: član ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

Član Slovenske matice

Član dunajskega Inštituta za proučevanje zgodovine zgodnjega novega veka (Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit)

 

Raziskovalna področja

Politična in pravna zgodovina dežel Notranje Avstrije v zgodnjem novem veku; zgodovina reformacije in protestantizma; zgodovina političnih idej v zgodnjem novem veku; zgodovina historične misli; spominske študije.

 


 

Pomembne objave

Jerše, Sašo, ur. 2017. Leukhup! Kmečko uporništvo v obdobju predmoderne – Zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije. Ljubljana: Slovenska matica, ZRC SAZU, Posavski muzej Brežice.

Jerše, Sašo. 2017. »Slovenski kraji spomina. Pojmi, teze in perspektive zgodovinskih raziskav.« Zgodovinski časopis 71, št. 1–2: 246–267. 

Jerše, Sašo. 2016. Im Schutz und Schirm des Reiches. Spielräume der Reichspolitik der innerösterreichischen Landstände im 16. Jahrhundert, Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs, ur. Brigitte Mazohl, Bd. 110. Wien, Weimar, Köln: Boehlau Verlag.

Jerše, Sašo. 2013. »Glaube, Hoffnung, Herrschaft. Die ‚imaginaires politiques‘ Innerösterreichs im Zeitalter des religiös-politischen Konflikts.« Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 121: 352–373.

Jerše, Sašo. 2009. Vera in hotenja. Študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana: Slovenska matica.

 

Celotna bibliografija

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju