Kontakt

+386 1 2411 388
Igor.zunkovic@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Po individualnem dogovoru: kabinet petek, 8.50; mail; ZOOM.

Kabinet

425

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

doc. dr. Igor Žunkovič

Igor Žunkovič je doktoriral leta 2013 z disertacijo z naslovom Katarza in vesoljska zavest. Med letoma 2010 in 2013 je bil mladi raziskovalec, nato pa raziskovalec in od leta 2018 asistent na Oddelku za primerjalno književnost Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V letih 2018 in 2019 je bil član komisije za Grumovo nagrado, v letih 2021/22 je bil člank komisije za nagrado kresnik, je avtor znanstvene monografije Evolucija in literatura ter prevajalec monografij O izvoru zgodb Briana Boyda in Kako se literatura igra z možgani Paula B. Armstronga. Ukvarja se z zgodovino drame, nevrokognitivno literarno vedo, znanstvenimi pristopi k literaturi, poetiko Gregorja Strniše, literaturo in fiziko, zgodovino razmerja med literaturo in znanostjo, literarnim darvinizmom idr.    

1. ŽUNKOVIČ, Igor. The Cannibals among people. Slovene studies : journal of the Society for Slovene Studies, ISSN 0193-1075, 2019, letn. 41, no- 1, str. 3-21. [COBISS.SI-ID 69002338]

2. ŽUNKOVIČ, Igor. Pomen evolucijske vloge smeha in seksualnosti za razumevanje vloge gledalcev v starogrški tragediji. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved, ISSN 0587-5161. [Tiskana izd.], 2017, letn. 49, št. 3/4, str. 149-165. [COBISS.SI-ID 65958498]

3. ŽUNKOVIČ, Igor. Literatura kot evolucijska prilagoditev. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], dec. 2017, letn. 40, št. 3, str. 49-68. [COBISS.SI-ID 65870178]

4. ŽUNKOVIČ, Igor. Reprezentacija spola pri prejemnikih nagrade kresnik. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], jan.-mar. 2017, letn. 65, št. 1, str. 183-198. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2017_1_15.pdf. [COBISS.SI-ID 63787362]

5. ŽUNKOVIČ, Igor. Ali je nevroznanost rešila humanistiko? : revizija razmerja med nevroznanostjo in literarno vedo pet let kasneje. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2016, letn. 61, št. 1, str. 101-112, 121. [COBISS.SI-ID 60504674]

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju